Κατηγορίες

Clásicos Hispánicos

Clásicos Hispánicos se propone rescatar autores menos conocidos de nuestra historia literaria cuyas obras no se hayan editado modernamente, bien porque continúen en manuscritos o porque no se hayan vuelto a imprimir desde la primera vez que aparecieron. La colección no pretende especializarse en autores de una época concreta de la historia literaria. Su contenido es vario, desde la literatura propiamente dicha –lírica, narrativa, teatro– a tratados de diferentes materias que hayan tenido alguna relevancia y no tengan edición moderna. El ámbito “hispánico” comprende no solo textos producidos en España, sino también otros escritos y publicados en América al menos hasta el siglo xix.

Directores:
Abraham Madroñal (Université de Genève / CSIC, Madrid) / Antonio Sánchez Jiménez (Université Neuchâtel)

Consejo científico:
Fausta Antonucci (Università di Roma Tre) / Anne Cayuela (Université de Grenoble) / Santiago Fernández Mosquera (Universidad de Santiago de Compostela) / Teresa Ferrer (Universidad de Valencia) / Robert Folger (Universität Heidelberg) / Jaume Garau (Universitat dels Illes Ballears) /  Luis Gómez Canseco (Universidad de Huelva) / Valle Ojeda Calvo (Università Ca´ Foscari) / Victoria Pineda (Universidad de Extremadura) / Yolanda Rodríguez Pérez (Universiteit van Amsterdam) / Pedro Ruiz Pérez (Universidad de Córdoba) / Alexander Samson (University College London) / Germán Vega García-Luengo (Universidad de Valladolid) / María José Vega Ramos (Universitat Autònoma de Barcelona)

Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:
Τίτλος: Acis y Galatea Συγγραφέας: José de Cañizares ;  Πρόλογος, σ..
42,16€ Χωρίς ΦΠΑ: 39,77€